معنی و ترجمه کلمه undulatory به فارسی undulatory یعنی چه

undulatory


موجى ،مواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها