معنی و ترجمه کلمه value به فارسی value یعنی چه

value


مقدار( در رياضيات)،ارزش ،بها،ارج ،مقدار،قيمت کردن ،قدردانى کردن ،گرامى داشتن
علوم مهندسى : مقدار
کامپيوتر : مقدار
معمارى : مقدار
قانون ـ فقه : قيمت ،تقويم کردن
شيمى : ارزش
روانشناسى : مقدار< BR>زيست شناسى : ارزش
بازرگانى : اعتبار،ارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها