معنی و ترجمه کلمه weight function به فارسی weight function یعنی چه

weight function


شيمى : تابع وزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها