طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه آبگونه به انگلیسی آبگونه یعنی چه

آبگونه

liquid
water

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها