طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با ضربات تند به انگلیسی با ضربات تند یعنی چه

با ضربات تند

prestissimo
presto

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها