معنی و ترجمه کلمه طرز به انگلیسی طرز یعنی چه

طرز

fashion
garb
genre
manner
method
mode
order
proceeding
rate
system
way

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها