طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه غشا به انگلیسی غشا یعنی چه

غشا

film
velation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها