طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به سر به انگلیسی وابسته به سر یعنی چه

وابسته به سر

cephalic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها