طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه descriptive به فارسی descriptive یعنی چه

descriptive


توصيفى ،تشريحى ،وصفى ،وصف کننده
روانشناسى : توصيفى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها