طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه instal به فارسی instal یعنی چه

instal


)install(کار گذاشتن ،نصب کردن ،منصوب نمودن

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها