معنی و ترجمه کلمه jet به فارسی jet یعنی چه

jet


شير،جهش ،نيروى جت ،خروج شديد گاز،فواره هواپيماى جت ،ژيگلور،جت ،کهرباى سياه ،سنگ موسى ،مهر سياه ،مرمرى ،فوران ،پرش اب ،جريان سريع ،دهنه ،مانند فواره جارى کردن ،بخارج پرتاب کردن ،بيرون ريختن( با فشار)،پرتاب ،پراندن ،فواره زدن ،دهانه
علوم مهندسى : دهانه
عمران : جريانى که با سرعت زياد از يک روزنه خارج شود
معمارى : سياه کهربائى
ورزش : نوعى موتور قايق
علوم هوايى : جت
علوم نظامى : سوخت پاش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها