طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه verisimilitude به فارسی verisimilitude یعنی چه

verisimilitude


راست نمايى ،احتمال ،شباهت به واقعيت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها