معنی و ترجمه کلمه آبراه به انگلیسی آبراه یعنی چه

آبراه

canal
waterway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها