معنی و ترجمه کلمه آبگوشت به انگلیسی آبگوشت یعنی چه

آبگوشت

bouillon
bree
broth
cullis
gravy
sop
soup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها