معنی و ترجمه کلمه in that case به فارسی in that case یعنی چه

in that case


دراينصورت ،حال که چنين است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها