معنی و ترجمه کلمه analog به فارسی analog یعنی چه

analog


انالوگ ،مانند،نظير،شباهت ،شى قابل قياس ،قياسى ،(فلسفه )لغت متشابه
کامپيوتر : قياسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها