معنی و ترجمه کلمه analog device به فارسی analog device یعنی چه

analog device


دستگاه قياسى
کامپيوتر : دستگاه انالوگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها