معنی و ترجمه کلمه آدم بسیار شریر به انگلیسی آدم بسیار شریر یعنی چه

آدم بسیار شریر

fiend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها