معنی و ترجمه کلمه جاذبه به انگلیسی جاذبه یعنی چه

جاذبه

attraction
gravitation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها