معنی و ترجمه کلمه آدم خوارى به انگلیسی آدم خوارى یعنی چه

آدم خوارى

anthropophagy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها