معنی و ترجمه کلمه قطعه قطعه سازى به انگلیسی قطعه قطعه سازى یعنی چه

قطعه قطعه سازى

segmentation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها