معنی و ترجمه کلمه ultra به فارسی ultra یعنی چه

ultra


: )n.& adj.(فرا،ماوراى ،افراطى ،خيلى متعصب ، : )n.& pref.(پيشونديست بمعنى ' ماورا 'و ماورا فضا 'و ماورا حدودو ثغور 'و برتراز 'و' مافوق'و' فرا'


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها