معنی و ترجمه کلمه ultra-high frequency به فارسی ultra-high frequency یعنی چه

ultra-high frequency


الکترونيک : بسامد بسيار بسيار زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها