معنی و ترجمه کلمه قابلیت آبستن شدن به انگلیسی قابلیت آبستن شدن یعنی چه

قابلیت آبستن شدن

pregnability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها