معنی و ترجمه کلمه از خود سلب کردن به انگلیسی از خود سلب کردن یعنی چه

از خود سلب کردن

disclaim


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها