معنی و ترجمه کلمه استان گرایى به انگلیسی استان گرایى یعنی چه

استان گرایى

sectionalism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها