معنی و ترجمه کلمه eye به فارسی eye یعنی چه

eye


روزنه دار،چشمى ،گوشواره اى سوراخ سوزن ،سوراخ ميخ کوهنوردى ،حلقه ،شکاف درجه دايره اى شکل ،چشم ،ديده ،بينايى ،دهانه ،سوراخ سوزن ،دکمه يا گره سيب زمينى ،مرکز هر چيزى ،کاراگاه ،نگاه کردن ،ديدن ،پاييدن
علوم مهندسى : حلقه
عمران : حلقهمعمارى : نورگير
ورزش : ديد خوب با تشخيص مسافت
علوم نظامى : چشمى طناب
علوم دريايى : چشمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده