معنی و ترجمه کلمه تازى مخصوص شکار روباه به انگلیسی تازى مخصوص شکار روباه یعنی چه

تازى مخصوص شکار روباه

foxhound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها