معنی و ترجمه کلمه زبان دار به انگلیسی زبان دار یعنی چه

زبان دار

glib


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها