معنی و ترجمه کلمه تبدیل به سنگ به انگلیسی تبدیل به سنگ یعنی چه

تبدیل به سنگ

silicification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها