معنی و ترجمه کلمه تبریک به انگلیسی تبریک یعنی چه

تبریک

congratulation
felicitation
greeting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها