معنی و ترجمه کلمه تبریک گویى به انگلیسی تبریک گویى یعنی چه

تبریک گویى

gratulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها