معنی و ترجمه کلمه تشنه به خون به انگلیسی تشنه به خون یعنی چه

تشنه به خون

bloodthirsty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها