معنی و ترجمه کلمه فى الجمله به انگلیسی فى الجمله یعنی چه

فى الجمله

partially

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها