معنی و ترجمه کلمه رسما بیان کردن به انگلیسی رسما بیان کردن یعنی چه

رسما بیان کردن

pronounce

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها