معنی و ترجمه کلمه جبران به انگلیسی جبران یعنی چه

جبران

amends
atonement
back
compensation
quid pro quo
recompense
recoupment
recovery
rectification
relief
reprisal
restitution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها