معنی و ترجمه کلمه خاطر به انگلیسی خاطر یعنی چه

خاطر

attention
mind
remembrance
sake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها