معنی و ترجمه کلمه خاطره به انگلیسی خاطره یعنی چه

خاطره

anamnesis
impression
memento
memoir
memory
reminiscence
reminiscent
souvenir

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها