معنی و ترجمه کلمه داراى ساخت به انگلیسی داراى ساخت یعنی چه

داراى ساخت

structured

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها