معنی و ترجمه کلمه داراى ساختمان قیفى به انگلیسی داراى ساختمان قیفى یعنی چه

داراى ساختمان قیفى

infundibular
infundibulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها