معنی و ترجمه کلمه داراى پوشش به انگلیسی داراى پوشش یعنی چه

داراى پوشش

fasciate
vaginate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها