معنی و ترجمه کلمه داراى چشمان قى گرفته و خواب آلود به انگلیسی داراى چشمان قى گرفته و خواب آلود یعنی چه

داراى چشمان قى گرفته و خواب آلود

bleary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها