معنی و ترجمه کلمه سبک شعر روستایى به انگلیسی سبک شعر روستایى یعنی چه

سبک شعر روستایى

pastoralism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها