معنی و ترجمه کلمه رنگ چهره به انگلیسی رنگ چهره یعنی چه

رنگ چهره

complexion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها