معنی و ترجمه کلمه experience به فارسی experience یعنی چه

experience


ازمون ،اروين ،ورزيدگى ،کارازمودگى ،ازمايش ،تجربه کردن ،کشيدن ،تحمل کردن ،تمرين دادن
روانشناسى : تجربه
بازرگانى : تجربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها