معنی و ترجمه کلمه رو به انگلیسی رو یعنی چه

رو

face
superficies
top
uppermost
visage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها