معنی و ترجمه کلمه زیاده رو به انگلیسی زیاده رو یعنی چه

زیاده رو

distemperate
indulgent
intemperate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها