معنی و ترجمه کلمه عضله به انگلیسی عضله یعنی چه

عضله

muscle
thews

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها