معنی و ترجمه کلمه عوارض به انگلیسی عوارض یعنی چه

عوارض

complication
due
duty
imposition
toll

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها