معنی و ترجمه کلمه عیار به انگلیسی عیار یعنی چه

عیار

alloy
carat
errant
rover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها